Mažame, ryškiai oranžiniame „Lėtumo punkte“ 2020 m. rugsėjo 27 d. pirmieji Lėtojo turizmo ambasadoriai Lietuvoje pasirašė „Lėtumo manifestą“. Kaskart, kai bendraminčių būrys didės, kiekvienas jų galės atsisėsti į krėslą, paimti žąsies plunksną į rankas, pamirkyti ją į rašalą ir padėti savo parašą po šiais žodžiais:

Lėtumo manifestas

Mes žemiau pasirašiusieji, suprantame ir pasižadame laikytis Lėtojo gyvenimo būdo principų, kurie telpa į vieną žodį SLOW:

S – Sustainable – darna, tvarumas.
Gyventi ir dirbti darnoje su savimi, aplinka ir savo sąžine.

L – Local – vietinis, autentiškas.
Tausoti, gerbti ir perteikti ateities kartoms vietos dvasią (Genius Loci)

O – Organic – organiškas, natūralus.
Puoselėti sezoniškumą ir dalintis savo gyvenimo filosofija.

W – Whole – visaapimantis.
Perteikti savo vertybes, išsaugotas tradicija, amatus, kūrybą per visas penkias jusles.

Savo gyvenimo kelyje sekti paskui kokybės, o ne kiekybės žvaigždę.

Lėtumo manifestas ir jo pasirašymo akimirkos

Lėtumo manifestasHenrieta pristato Lėtumo manifestąDaiva pasirašo Lėtumo manifestąDanguolė pasirašo Lėtumo manifestąTauras pasirašo Lėtumo manifestąAušra pasirašo Lėtumo manifestąIrma pasirašo Lėtumo manifestąIeva pasirašo Lėtumo manifestąRita pasirašo Lėtumo manifestąAndrius pasirašo Lėtumo manifestąViktoras pasirašo Lėtumo manifestąArvydas pasirašo Lėtumo manifestąVaidotas pasirašo Lėtumo manifestąGintarė pasirašo Lėtumo manifestąRūta pasirašo Lėtumo manifestąČeslovas pasirašo Lėtumo manifestąLėtumo punktas