Lėtasis judėjimas – tai gyvenimo skoniai ir spalvos

Lietuvoje „lėtasis turizmas“ palyginus mažai girdėtas terminas, tuo metu Europoje jau keletą dešimtmečių gyvuoja lėtojo maitinimo, lėtųjų pinigų, lėtojo vaikų auklėjimo, lėtojo miesto, lėtojo gyvenimo būdo idėjos ir jų koncepcijų įgyvendinimas. Visa lėtojo judėjimo esmė – vartoti tik tai, kas užaugo tame krašte, maistą gaminti tik iš to, kas tuo metu žaliuoja darže, prekes pirkti tik iš vietos ūkininkų ir naudotis vietos paslaugų teikėjų paslaugomis, o vaikus auklėti pagal natūralius jų poreikius. Taigi – tiesiog gyventi ir mėgautis pačiu gyvenimu.

Lėtasis turizmas – tai keliavimo filosofija

Lėtasis turizmas yra filosofija, priimtina tiek tiems, kurie „lėtąsias“ paslaugas teikia, tiek tiems, kurie jomis naudojasi ir vertina bei supranta lėtąjį judėjimą. Ši filosofija yra užkoduota angliškame akronime „SLOW“, kur kiekviena raidė turi prasmę. Labai dažnai žodį „lėtas“ („lėtai“) priimame tiesmukai ir suvokiame tik kaip greičio tempo apibūdinimą. Jei norėtume keliauti lėtai (greičio prasme), galėtume tiesiog išeiti į pėsčiųjų žygį, jei norėtume lėtai pamedituoti, atrasti save, tuomet galėtume užsidaryti tylos namuose, jogos studijoje ar išsirengtume į piligriminę kelionę. Visos šios poilsio – rekreacinės formos turi savus pavadinimus – aktyvus poilsis, sveikatinimo, piligriminis turizmas.

Lėtasis turizmas – tai pažintis su kuriančia asmenybe

Lėtasis turizmas – tai ne pažintinis takas, apžvalgos bokštas, dvaro rūmai, botanikos sodas, muziejus, viešbutis ar vandens parkas. Lėtasis turizmas – tai asmenybės, kurios keliautoją domina savo gyvenimiška patirtimi, kūryba, pasaulėjauta. Asmenybės, kurios nepataikauja masinės kultūros diktatui ir nebijo būti baltomis varnomis. Pabendravus su tokiais žmonėmis, prisilietus prie jų gyvenimo kasdienybės, kūrybos, sukurtos autentiškos paslaugos, labai dažnai tenka permąstyti savąsias vertybes ir pabandyti susivokti patirtose emocijose. Lėtasis turizmas paliečia keliavimo poreikių piramidės smailę – t. y. emocijų ir proto lygmenį. Patyręs, kas tai yra „lėtai“, keliautojas į pasaulį žiūri jau kitomis akimis.

Lėtasis turizmas ir SLOW akronimas

Kalbėdami apie „lėtąjį“ keliautoją, kalbame apie patyrusį kelionių gurmaną. Žmogų, kuriam neįdomios nupirktos nuomonės formuotojų reklamos ar portalų sudarinėjami kelionių, objektų TOP sąrašai. Lėtasis keliautojas – tai keliautojas, kuris kolekcionuoja potyrius. Ir kalbame ne tik apie penkis pojūčius, o apie pabuvimą drauge su savaip mąstančia ir kuriančia asmenybe. Kuomet susitinka „lėtasis“ paslaugų teikėjas ir „lėtasis“ keliautojas, įvyksta tikra bendrystės alchemija.

Taigi akronimas SLOW slepia savyje šias „lėtojo turizmo“ filosofijos kertines mintis:

S Sustainable – darnus, tvarus;
LLocal – vietinis, autentiškas;
OOrganic – organiškas, ekologiškas, natūralus;
WWhole – visaapimantis.